/ Anestezie

Anestezie

Anestezie při jednodenní chirurgii

Typy anestezie

Typ anestezie je často předem dán chirurgickým nebo ortopedickým výkonem, ale v řadě případů mají klienti našeho centra ve spolupráci s anesteziologem možnost volby z jednotlivých typů anestezie. Všechny typy anestezie jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami.

Anestezie celková (narkoza)

Anestezie zajišťující bezbolestný průběh operace spolu s uměle navozeným spánkem. Pro řadu výkonů je to jediná možnost (laparoskopie), u jiných operací, zvláště u delších, jde o metodu vhodnou z hlediska komfortu pacienta (operace varixů, plastiky kolenních vazů).

Významně se nám daří snižovat četnost pooperační nevolnosti a zvracení, a to jak vhodnou volbou moderních anestetik, způsobem vedení anestezie, tak i cíleným podáváním léků proti nevolnosti.

Součástí celkové anestezie je i zajištění dýchacích cest pro bezpečnou umělou plicní ventilaci během operačního výkonu. K tomu je používána celá škála moderních a bezpečných pomůcek.

Anestezie spinální

Tento typ anestezie spočívá v podání místního anestetika do páteřního kanálu v bederní oblasti, s následným znecitlivěním spodní poloviny těla.

Metoda vhodná pro nemocné s komplikujícími chorobami, s nezvladatelnou nevolností po celkové anestezii, ale i pro pacienty, kteří chtějí sledovat průběh operace na monitoru spolu se současným výkladem operatéra.

Vhodná pro kratší výkony na dolních končetinách, klasické operace kýl, operace hemoroidů. Metoda šetrná, nebolestivá, bezpečná, s naprostým minimem vedlejších účinků.

Anestezie regionální

U některých výkonů (operace předonoží, karpálních tunelů) provádíme v kombinaci s celkovou anestezií i anestezii regionální.

Spočívá v podání místního anestetika do blízkosti nervů v operované oblasti, a to až po uspání pacienta. Hlavním efektem je bezbolestný pooperační průběh.

Pooperační prevence a léčba bolesti

Zcela zásadní význam pro spokojenost pacienta a jeho brzké propuštění má minimalizace bolesti. Toho dosahujeme použitím moderních účinných léků, jejich individuálním dávkováním pacientovi „na míru", prevencí jejich nežádoucích účinků, a také použitím nových účinnějších postupů.

Součástí je i zajištění léčby bolesti na další dny doma, a také telefonní kontakt na pracovníka centra k řešení event. potíží.

Naši pacienti ve velké většině prožívají pooperační den takřka bez bolesti, bez nevolnosti, a odpočati odcházejí ráno do domácí péče.

Mamologická poradna

V srpnu 2016 jsme otevřely Mamologickou poradnu. zobrazit více

Koloskopie a gastroskopie

Provádíme endoskopické vyšetření GIT (gastroskopie a koloskopie). Současně nabízíme... zobrazit více