/ Ortopedie / Artroskopické operace / Artroskopie kolene

Artroskopie kolene

Operační výkon, kdy ze dvou základních bodových vstupů a event. pomocných pod kontrolou kamery lékař provádí ošetření různých typů poškození kolenního kloubu.

Nejčastější indikace k artroskopii kolena

Poškození zevního či vnitřního menisku

Často vzniká při nadměrném rotačním násilí na koleně již postiženém.

Typická bolestivost ve dřepu nebo při chůzi po schodech ( častěji na vnitřní straně).

Ošetření menisku vždy se snahou zachovat jeho co největší část – buď odstranění odtržené části nebo sešití trhliny.

Při odstranění rehabilitace okamžitá, při sutuře fixace končetiny v ortéze 4 týdny.

Poškození kloubní chrupvaky

Vzniká opakovanou zátěží a opakovaným poškozením – chronické degenerativní postižení (většinou ve větší ploše) nebo úrazové (může být ohraničené).

Různé možnosti ošetření (zahlazení defektů rozvlákněné chrupavky , použití chrupavky z nezátěžové zony kloubu na ošetření zátěžové, mikronávrty, atd. nejnověji použití technologie ChondroTissue).

U některých metod nutná fixace kloubu ortézou cca 4—6 týdnů

možné i použití injekčních preparátů ambulantně (viskosuplementace, PRP).

Poranění vazů kolenního kloubu

Většinou tato poranění vznikají při sportu nebo působením nadměrného násilí (např. při dopravních nehodách).

Především se jedná o léčení předního a zadního zkříženého vazu (dále PZV a ZZV jako hlavních stabilizátorů kolenního kloubu nebo kolaterálních vazů vnitřního a zevního).

Při artroskopické operaci se provádí jejich náhrada použitím jiné šlachy a tím se obnoví stabilita kloubu (tímto výkonem se předchází pozdějšímu poškození kloubu).

Dle nejnovějších biomechanických poznatků technologie přizpůsobené co nejvíce původnímu anatomickému uspořádání PZV a ZZV – tzv. „double bundle" techniky okamžitá rehabilitace a rychlá rekonvalescence (nutné odlehčování končetiny).

Řešení nestability čéšky

Vznik úrazově nebo vrozeně.

Stabilizace jejího závěsu zřasením pouzdra nebo použití jiné šlachy.

Následná fixace končetiny ortézou 4-6 týdnů.

Ostatní možnosti a indikace ošetření postižení kolenního kloubu

  • Ošetření zmnožené výstelky kolenního kloubu (opakované náplně kolena).
  • Odstranění volných kloubních tělísek.
  • Odstranění výrůstků kosti.
  • Ošetření burz a cyst, atd.

Mamologická poradna

V srpnu 2016 jsme otevřely Mamologickou poradnu. zobrazit více

Koloskopie a gastroskopie

Provádíme endoskopické vyšetření GIT (gastroskopie a koloskopie). Současně nabízíme... zobrazit více