/ Ortopedie / Klasické operace / Operace deformit přednoží

Operace deformit přednoží

Statické deformity předonoží

Vlivem řady vnitřních i zevních faktorů se v průběhu života mění odolnost nohy k zatížení a v souvislosti s nošením obuvi se vyvíjí typické deformity působící značné obtíže.

Patří sem valgózní postavení palce ( hallux valgus ), rozšíření příčné kontury přední části nohy ( příčné plochonoží ), kladívkové prsty.

Hallux valgus
Hallux valgus, tedy vbočený palec patří k nejčastějším získaným statickým deformitám nohy, zejména u žen ve vyšších věkových kategoriích. Může se však vyskytnout někdy i u mladých pacientek. Tato deformita je úzce spjata se vznikem příčně ploché nohy. Působí značné obtíže – bolesti při zatížení, otlaky v obuvi, puchýře. Na vzniku vbočeného palce se podílí řada příčin. Mezi hlavní zevní příčiny patří především nošení nevhodné obuvi. Vnitřní faktory jsou dány především tvarem nohy.

Léčba
Konzervativní, odstraňuje obtíže pouze do jisté míry. Spočívá ve výběru vhodné obuvi, v korekci palce pomocí speciálních ortéz (korektorů palce).

Operační léčba zahrnuje několik typů výkonů od jednodušších (odstranění prominující části kosti) až po složitější, které se snaží vrátit původní postavení tvaru nohy. Spočívají v provedení speciálních řezů na kosti a fixací pomocí šroubků a dlah. Na našem pracovišti provádíme všechny typy výkonů, preferujeme výkony, které vrací původní postavení nohy. Výsledek operace je vždy závislý na stupni postižení.

Kladívkový prst
patří mezi časté deformity prstů dolních končetin, kdy se deformují klouby porušením rovnováhy mezi krátkými a dlouhými svaly nohy. Vznikají „skrčené prsty", které jsou pak náchylnější k otlačování, zejména na mezičlánkových kloubech. Postižení se objevuje častěji se stoupajícím věkem a vzniká hlavně na 2. prstu. Prst se postupně ohýbá, nelze ho narovnat a tlakem obuvi se na vrcholku prvního článku vytvoří otlak, či bolestivé „kuří oko".

Léčba
Léčba může být konzervativní nebo operační. Konzervativní spočívá v přikládání ochranných plstěných či náplasťových kroužků nad prominující kloub.

Operační výkony jsou prováděny na kostech článků prstů (zkrácení článků prstů, nártních kostí), měkkých tkáních (prodloužení či zkrácení šlach) nebo kombinací obou výkonů.

Hallux rigidus (ztuhlý palec)
Jedná se o artrózu skloubení kosti nártní (metatarzu) a článkem palce (phalangu) a následné omezení pohybu v příslušném kloubu.

Příčiny mohou být vrozené nebo získané. Vrozenou dispozici představuje přílišná délka I. nártní kosti. Získanou příčinou mohou být úrazy palce, profesionální zátěž (fotbalisté, řidiči), přetížení při obezitě.

Mamologická poradna

V srpnu 2016 jsme otevřely Mamologickou poradnu. zobrazit více

Koloskopie a gastroskopie

Provádíme endoskopické vyšetření GIT (gastroskopie a koloskopie). Současně nabízíme... zobrazit více