/ Chirurgie / Mamologická poradna

Mamologická poradna

V rámci ambulantní péče nabízíme ženám (mužům) odborné vyšetření při subjektivně i objektivně vnímaných změnách prsů. Spolupracujeme s obvodními gynekology, mamology a praktickými lékaři, kteří k nám příznakové pacienty doporučují. Do péče přebíráme rovněž klienty s pozitivní rodinnou onkologickou anamnézou, hormonální přestavbou mléčné žlázy, benigními i maligními nádory. V indikovaných případech nabízíme a plánujeme operační řešení přímo v rámci Centra jednodenní chirurgie. Komplexnost péče zajišťuje návaznost na Centrum mamografického screeningu Nemocnice Privamed, Patologický ústav FN Plzeň a Komplexní onkologické centrum FN Plzeň. 

Mamologická poradna ordinuje každý čtvrtek od 8:30 do 14 hod.