/ Chirurgie / Poradna pro onemocnění varixy dolních končetin

Poradna pro onemocnění varixy dolních končetin

V rámci chirurgické ambulance nabízíme vyšetření pacientů s varikózním syndromem dolních končetin. Při vyšetření rozhodneme o vhodnosti operačního řešení a s přihlédnutím k rozsahu a preferencích klienta doporučíme nejvhodnější typ operačnímu zákroku. Většinu z nich jsme schopni řešit v jednodenním režimu. U komplikovanějších nálezů, vyžadující vyšetření angiologem, spolupracujeme s Angiocentrem v rámci Nemocnice Privamed.

Řada klientů přichází se změnami na žilním systému dolních končetin, jejichž podkladem není nedostatečnost povrchního žilního systému jako u varikózního syndromu, ale představují spíše změny estetické. Těmto pacientům nabízíme možnost kosmetického ošetření drobných žilek pomocí injekčně aplikované sklerotizující látky přímo do žilky, která způsobí její uzávěr a posléze vymizení (sklerotizace). Tento typ zákroku nabízíme i klientům, kteří u nás podstoupí některou z chirurgických metod pro varikózní syndrom a po zhojení se rozhodnou pro řešení zbytkových kosmetických metliček. Sklerotizaci provádíme jako plánovaný ambulantní výkon pro řádném vyšetření a zhodnocení celkového stavu žilního systému na dolních končetinách.