/ Chirurgie / Klasické operace / Operace hemoroidů

Operace hemoroidů

Hemoroidy jsou rozšířené žilní pleteně v oblasti konečníku (jakousi obdobu křečových žil). Jedná se o poměrně hojně rozšířené postižení současné populace a lze říci, že ve vyšším věku se setkává s touto problematiku téměř každý.

Nejčastějšími příznaky se kterými přichází pacient k lékaři je krvácení po stolici, dalším stupněm je současné vyhřezávání uzlů po stolici. V případě krvácení je však nutné nejprve vyloučit jiná závažnější onemocnění jako např. nádorové postižení tlustého střeva či konečníku. Po kompletním dovyšetření a vyloučení jiné příčiny krvácení lez přistoupit k řešení.

Samotné léčba se odvíjí od stupně postižení. Menší nález leze řešit medikamentozně a úpravou životosprávy. Vyšší stupně je nutné řešit operačně.

Před indikací k operaci je nutné provést anoskopické vyšetření, kdy se nejprve prohlédne oblast konečníku a lze posoudit stupeň a rozsah hemoroidů. Toto se provádí ambulantně, vyšetření je krátké a není bolestivé.

Po zhodnocení nálezu se rozhoduje o metodě operace. Při menším nálezu je možné provést chirurgické odstranění – excizi. Při větším nálezu, kdy je postižení cirkulární (po celém obvodu) spojené často i s vyhřezáváním, je vhodnější provedení tzv. operace dle Longa za použití speciálního stapleru.

Toto řešení je výrazně komfortnější pro nemocného oproti klasické operaci. Při velkých nálezech spojených s prolapsem (výhřezem) je často jedinou možností léčby.