/ Chirurgie / Klasické operace / Operace křečových žil

Operace křečových žil

Operace křečových žil
Obecně lze říci, že se jedná o jedno z nejrozšířenějších onemocnění. Projevuje se vznikem a rozvojem křečových žil, které probíhají jako rozšířené větve pod kůží na dolní končetině prakticky kdekoliv.

Je zde jednoznačně prokázána dědičnost a také chronické přetěžování stacionární zátěží (dlouhodobým stáním apod.) Pacienta obtěžuje jak estetická stránka, kdy časem mohou dosáhnout křečové žíly značného rozměru, tak i pocity těžkých nohou, bolesti a otoky. Nepříznivě stav ovlivňují předchozí opakované záněty žil či trombozy.

Dříve než se přistoupí k jakémukoli druhu řešení křečových žil, je vhodné provedení duplexní sonografie k posouzení žilního systému dolní končetiny a jeho průchodnosti.

Možnosti operačního řešení křečových žil
V současné době je na našem pracovišti jednozačně preferovným operačním postupem miniinvazivní radiofrekvenční metoda VNUS Fast Closure.
Jedná se o moderní miniinvazivní operační metodu,která je pro pacienta šetrnější s lepším kosmetickým výsledkem,menším procentem recidiv a jednoznačně méně riziková oproti klasické metodě - stripingu.
Princip spočívá v radiofrekvenčním ošetření hlavního kmene, místo jeho odstranění.Používá se speciální katetr napojený na generátor a zavádí se směrem od kotníku k tříslu. Poté dochází k uzavření žíly generovaným vysokofrekvenčním proudem.Samotná žíla se neodstraňuje, zůstává v původním místě, postupně se mění ve vazivovou tkáň a časem plně zaniká. Dále následuje odstranění ostatních varikozních větví z drobných kožních vpichů.V pooperačním období se doporučují elastické kompresní punčochy po dobu 2-4 týdnů.
Operovanou končetinu je možno plně zatěžovat včetně sportu obvykle v dostupu 4 týdnů.

Výhody radiofrekvenční metody VNUS Closure

Tato operace je pro pacienta vysoce nadstandardní :

z hlediska šetrnosti k organismu -jemná operační technika, eliminace otoků a hematomů,minimalizace poranění senzitivního nervu
z hlediska kosmetického - minimalizace jizev
velkým komfortem je minimální časové omezení po zákroku, samozřejmě s přihlédnutí k rozsahu nálezu
Druhou možností operační léčby je klasická metoda -striping.
Principem je odstranění (vytržení) celého kmene v rozsahu od kotníku až do třísla.Tato metoda je však z dlouhodobého pohledu zatížena větším procentem recidiv, vyšším rizikem poranění nervu (jeho poranění může způsobovat přetrvávající parestezie - nepříjemné pocity a bolesti- na bérci a kolem kotníků).Oproti modernější metodě rovněž dochází ke vzniku větších hematomů na stehně i bérci.
Z tohoto důvodu preferujeme moderní miniinvazivní metodu VNUS Fast Closure.

Menší nález, kdy nedochází k postižení hlavních žilních kmenů, lze řešit formou sklerotizace. Do postižené podkožní větve se vstříkne roztok, díky kterému dojde následně k uzavření žilky a dále již není viditelná. Pokud je však postižení rozsáhlejší a příčinou je městnání krve a reflux při postižení hlavních kmenů, má tato metoda jen krátkodobý účinek. V tomto druhém případě je vhodné stav řešit operačně.

Samotné pooperační hojení je ovlivněno rozsahem nálezu. V případě větších nálezů dochází k postupnému vstřebávání modřin řádově po dobu několika týdnů. Při oboustranném postižení dolních končetin preferujeme ošetření nejprve horší končetiny a po plném zhojení v časovém odstupu operační řešení na druhé končetině.