/ Chirurgie / Laparoskopie / Diagnostická laparoskopie

Diagnostická laparoskopie

Jak z názvu vyplývá, jde o operaci,která slouží ke zhodnocení stavu dutiny břišní vizuálně pomocí laparoskopu. V některých případech se jedná o jedinou možnou metodu, jak objektivně zjistit příčinu potíží a to nejčastěji v případě srůstů v dutině břišní.

Současně je možné tento nález řešit jejich postupným rozrušením. Vznikají nejčastěji následkem předchozích operací v dutině břišní, v menší míře i bez předchozí operace, nejčastěji po proběhlém zánětu. Potíže bývají neurčitého rázu, často křečovité.

Přítomnost srůstů bohužel nelze předoperačně jinými zobrazovacími metodami prokázat. O vhodnosti provedení tohoto typu operace vždy musí rozhodnout příslušný chirurg a pečlivě zhodnotit přínos zákroku pro pacienta.